Как работи Celliant?

cellant logo yatas 

  • Благодарение на съдържащите се естествени минерали в Celliant™, излъчваната топлина от човешкото тяло  се отразява обратно и се  запазва , нивото на кислород в кръвта и тъканите се увеличава
  • Celliant™ дамаската съдържа в себе си следните естествени минерали – титаниев, силиконов и алуминиев диоксид 
 

Титаниев диоксид : Абсорбира енергията

Титаниев диоксид

Силиконов диоксид(Silica): Отразява отлично светлината

Силиконов диоксид 

Алуминиев диоксид:Увеличава температурата на излъчваната енергия

 Алуминиев диоксид

 

 За получаване на крайния продукт Celliant™ се преминава през  различни процеси  на обработка: минерaли се стриват на прах -  правят се на гранули -  от тях се правят фибри – а от тях  влакна, докато накрая се получава крайния продукт 

Прах минерали

 

Гранули минерали

Минерали влакна

 

  • Celliant™ е технология, която може да модифицира видимата в  инфрачервена светлина
  • Celliant™ е  технология, която връща обратно  излъчваната топлина от човешкото тяло под форматата на инфрачервени лъчи
  • Благодарение на тези показатели, кръвообръщението и нивото на кислород в кръвта се увеличава

 

По-долу са показани принципите на действие на  Celliant™ 

Celliant дамаска

Celliant™ плата се използва в наи-известните спортни марки:

Adidas

Celliant Adidas

Reebok